Kumpáni který jsme náhodou potkali stoupají závěrem Svišťové doliny na Prielom